«Δωρεάν Μαθήματα Υπολογιστών για Μετανάστες» ως μέρος του μικρο-πειράματος στη Λιβαδειά

Ο Δήμος Λεβαδέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας προσφέρει «Μαθήματα Υπολογιστών» για υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο υλοποίησης του μικρο-πειράματος που φέρει ως τίτλο: «Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε κατά τη διεξαγωγή των δύο Εργαστηρίων Πολιτικών Ένταξης, οι μετανάστες δεν διαθέτουν ούτε τις βασικές ψηφιακές γνώσεις. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει όχι μόνο την ανεύρεση εργασίας αλλά και την αναζήτηση απαραίτητων πληροφοριών και την κοινωνική ένταξή τους, γενικότερα.

Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε αναγκαίο να αυξήσουμε τις ευκαιρίες απασχόλησης των μεταναστών καθώς και την επικοινωνία τους με φορείς και δημόσιες υπηρεσίες μέσω της παροχής ειδικών μαθημάτων. Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες υπολογιστών.

Ξεκινώντας από τις 4 Οκτωβρίου 2023 έως και τις 6 Νοεμβρίου 2023 οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών χρονικής διάρκειας 20 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθεί στους συμμετέχοντες και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης.