Mechelen

Previous
Next

Mechelen is een van de vier meest multiculturele steden van Vlaanderen, samen met Antwerpen, Gent en Genk. Meer dan 130 nationaliteiten wonen hier samen en samen spreken we meer dan 80 verschillende talen. Ruim de helft van de kinderen die hier geboren worden, heeft een migratie-achtergrond.

We zetten ons in voor een stad waar elke burger zich thuis voelt: “Mechelen stelt samenleven in diversiteit voorop. Verbinding, inclusie, participatie en gelijke kansen zijn sleutelbegrippen. Mechelen kiest er resoluut voor om een integraal toegankelijke en warme stad te zijn waar iedereen een plaats en een stem heeft, kan participeren en kan bouwen aan de stad van de toekomst. Onze organisatie en dienstverlening zijn afgestemd op haar superdiverse inwoners”.

De stad ondersteunt verschillende adviesraden en faciliteert veel vormen van informele politieke participatie. Helaas vinden burgers met migratieroots niet gemakkelijk hun weg naar deze inspraakinitiatieven. Daarom hebben we besloten om te experimenteren met innovatieve participatiemethodologieën en sloten we ons aan bij het MUST-a-Lab project.

Door de policy lab-methodologie toe te passen op onze beleidsuitdaging ( het ‘thuisgevoel’ van kinderen en jongeren in de schoolomgeving verhogen) hopen we een substantiële impact te hebben op lokale integratiepraktijken. Tegelijkertijd is onze ambitie om beleidsparticipatie op het gebied van diversiteit en inclusie worden fundamenteel te veranderen. De grootste kracht van de methodologie is de betrokkenheid van een groot aantal stakeholders (professionals uit verschillende domeinen, ambtenaren, verkozen ambtenaren, burgers) in alle fases van het proces: probleemanalyse, experimenten en het formuleren van beleidsaanbevelingen. Dit is een echt inclusief proces dat de basis legt voor een langdurige samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden.

Nieuws

Contacteer ons