Πραγματοποίηση του 1ου Εργαστηρίου Πολιτικών Ένταξης του προγράμματος MUST-a-Lab

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος«MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς» πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα  30 Ιανουαρίου 2023, στο Παλιό Δημαρχείο, το 1ο Εργαστήριο Πολιτικών Ένταξης με την αξιοσημείωτη ανταπόκριση των συμμετεχόντων που συνολικά ανέρχονταν σε 28 άτομα.  

Συγκεκριμένα, υπήρχαν μετανάστες και φορείς από τον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας και της εξυπηρέτησης πολιτών. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις βασιζόμενες σε διαφορετικές καινοτόμες τεχνικές για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας, της ανταλλαγής απόψεων και την κατάθεση προτάσεων σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας καθώς και των διαδικασιών που τηρούνται.

Σκοπός του 1ου Εργαστηρίου Πολιτικών Ένταξης ήταν η ενεργός συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων για την κατάθεση και την καταγραφή αναγκών ώστε να επανασχεδιαστούν αποτελεσματικές τοπικές πολιτικές ένταξης που θα διευκολύνουν τους φορείς και τους μετανάστες στην καθημερινότητά τους.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, αναγνωρίζοντας την αξία των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ευχαριστεί όλους όσοι έλαβαν μέρος στις εργασίες του 1ου Εργαστηρίου Πολιτικών Ένταξης ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το 2ο Εργαστήριο που έχει προγραμματιστεί στις 20 Μαρτίου 2023. Τόνισε, επίσης, ότι η συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και μεταναστών είναι  πολύτιμη για την ορθή υλοποίηση του MUST-a-Lab που λαμβάνει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προάγει την κοινωνική συνοχή και την ευημερία της πόλης μας. Συνοψίζοντας, ο κ. Ταγκαλέγκας επεσήμανε ότι για την πρόοδο της κοινωνίας μας προτεραιότητα παραμένει ο άνθρωπος από όπου και αν προέρχεται.